Main content
Title
Beleidsteam (BT)

In Jeugddorp ligt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de organisatie en de verschillende werkingen bij het BT. Hierin zetelen behalve de directeur en de financieel coördinator alle team- en projectcoördinatoren van de werkingen.

Zij vergaderen tweewekelijks op vrijdag en stippelen het pedagogisch, organisatorisch, financieel en infrastructureel beleid van Jeugddorp uit. De beleidsvoorstellen leggen ze voor aan alle medewerkers en aan de leden van het BO.

Zoë De Clercq is teamcoördinator van De Passant in Puurs-Sint-Amands.
Jo Creces is teamcoördinator van De Holleblok en De Stroming, Sabrina Everaerts van Studio 16, alle drie gelegen in Bonheiden. Laurens Troch is projectcoördinator van Kaizen en Lies Salu voor de Gezinswerking, ze is tevens teamcoördinator van het Mobiel Team.
Hans Van Cauter is financieel coördinator en Martie Mol directeur.

Background color
Media content
Image
Jeugddorp Beleidsteam