Main content
Title
Mobiel aanbod

Het mobiel aanbod omvat zowel thuisbegeleiding, gezinsbegeleiding, netwerkbegeleiding, steeds aangeboden ofwel in de thuissituatie ofwel in de organisatie. Deze begeleiding staat los van verblijf. 

Omdat dit aanbod verder gaat dan alleen de jongere, spreken we van 'contextbegeleiding'. 
Deze begeleiding is veel ruimer dan enkel de contacten met de vader en/of moeder of voogd. Dit betekent dat hulpverleningscontacten met school, Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), Sociaal Huis, de vertrouwenspersoon van de jongere, de trainer van de sportclub, ... kunnen inbegrepen zijn. De individuele contacten die de contextbegeleider met de jongere heeft worden ook gevat in deze module. 
De intensiteit van de contextbegeleiding kan variëren, van gemiddeld 1 uur face-to-face contact per week tot gemiddeld 2 uren face-to-face contact per week. 

Ons Mobiel Team bestaat uit contextbegeleiders die naar gelang de hulpvraag van het gezin verschillende vormen van contextbegeleiding aanbieden. Ze gaan samen met het gezin én hun netwerk op pad om de krachten in het gezin te versterken, de veiligheid van de kinderen te waarborgen en het welzijn van iedereen in het gezin ter harte te nemen. 

Er zijn drie soorten van contextbegeleiding die de teamleden verzorgen.

Contextbegeleiding laag intensief (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening - RTH)

Deze contextbegeleiding richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. Hier trachten we de opvoedingscompetenties van de ouders mee te versterken, te ondersteunen en te ontwikkelen. Samen met de gezinnen maken we een handelingsplan, waarin we vanuit hun hulpvraag en de minimale verwachtingen van de verwijzer aan de slag gaan om deze doelstellingen te realiseren. 

We werken in de eerstelijnszones Bonstato en Vaartland, oftewel gezinnen woonachtig op max. een half uur rijden vanuit standplaatsen Bonheiden of Puurs-Sint-Amands. 

Begeleidingen 1Gezin1Plan (RTH)

Een 1Gezin1Plan (1G1P) begeleiding richt zich op gezinnen vanaf de zwangerschap tot 25-jarigen die nog inwonend zijn in het gezin. We gaan aan de slag met de eigen vragen en noden van het gezin, die zich op verschillende levensdomeinen situeren. Meer concreet kan het gaan om vragen over financiën, school, wonen, vrije tijd, opvoeding, werk, opleiding, ... Dit alles wordt genoteerd in het gezinsplan om vervolgens naar de juiste hulpverlening toe te leiden. Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid proberen we maximale hulpcontinuïteit voor elk gezin en zijn netwerk te realiseren, waarbij de regie nadrukkelijk bij het gezin blijft. 

We werken intersectoraal samen met partnerorganisaties in teams in de eerstelijnszones Bonstato en Vaartland, oftewel voor gezinnen woonachtig op max. een half uur rijden vanuit standplaatsen Bonheiden of Puurs-Sint-Amands. 

Contextbegeleiding Signs of Safety (niet-RTH)

Een Contextbegeleiding Signs of Safety (CB SofS) richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, waarbij een uithuisplaatsing dreigt of reeds uitgevoerd is. Met de zorgen, krachten en minimale veiligheidsdoelen die de aanmelder samen met het gezin heeft opgesteld, gaat de contextbegeleider met het  gezin en zijn netwerk aan de slag om een veiligheidsplan op te maken. Dit plan wordt opgesteld vanuit de noden van het kind.

Een CB SofS wordt opgestart vanuit ernstige bezorgdheden over de veiligheid in het gezin. Enkel de Sociale Dienst Jeugdrechtbank, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en/of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kunnen gezinnen aanmelden voor deze begeleidingsvorm.

We werken in de regio Mechelen

Background color

Mobiel team

Image
Contact info:

Algemene gegevens:

De Bergen 38
2820 Bonheiden
Tel: 015/51.21.89

Teamcoördinator:

Lies Salu
Tel: 0490/42.60.85
Mail: lies.salu@jeugddorp.be

Image
,
Image
,
Image