Main content
Title
Het Bestuursorgaan (BO)

Het Bestuursorgaan (BO) bestaat momenteel uit 6 enthousiaste leden, die 10x per jaar op een dinsdagavond bijeenkomen en de werking van Jeugddorp evalueren en ondersteunen. Sommige bestuursleden doen dit werk al meer dan 30 jaar, anderen zijn pas sinds enkele jaren betrokken. In het bestuur zijn er verschillende competenties aanwezig en worden zowel financiële, infrastructurele zaken alsook inhoudelijke thema’s uitvoerig besproken. Kortelings hebben we samen met vzw Toolbox de werking van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering geëvalueerd en een leidraad Goed Bestuur opgesteld.

Boven: Dirk Van Oevelen, Lieve Duthoy, Frederic Viaene, Stefaan Willems
Onder:  Kristin Peeters, Bert Verdoodt

Background color
Media content
Image
Ons Bestuur
Title
De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om naast de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar ook dieper in te kunnen gaan op beleidsinhoudelijke zaken. In de afgelopen twee jaar hebben we een aantal keer een Open AV georganiseerd om meer personen de kans te geven inzicht te krijgen in wat we binnen Jeugddorp doen. De avonden gingen meestal door in de Hottentothoeve, fijne buren van ons. Hier hebben we Kaizen, de Gezinswerking en de vrijwilligerswerking van Jeugddorp toegelicht. Het waren drie fijne avonden, waarop ontmoeting centraal stond.

Eva Lens, Katelijne Leysen, Peter Pittevils, Veerle Engels, Karla Geltmeyer

Background color

We zijn steeds op zoek naar nieuwe leden voor deze organen, dus indien je belangstelling hebt om ons mee te ondersteunen, meld je dan gerust aan bij de directeur of bij de voorzitter van het BO (bestuursorgaan@jeugddorp.be). Indien je graag een volgende Open AV wilt bijwonen, kan je dit doorgeven bij Koen van Welden, verantwoordelijke onthaal (koen.vanwelden@jeugddorp.be, tel. 015/51.21.89).

Background color