Missie Cijfers

 

Main content
Title
Jeugddorp

 

Missie
Jeugddorp biedt opvang en begeleiding in een veilige, beschermde omgeving aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen die zich in een problematische opvoedings- en leefsituatie bevinden. Jeugddorp organiseert dit op maat, in partnerschap en dialoog met de context. Ons aanbod wil de kansen voor jongeren en hun context vergroten om sterker te staan in de samenleving.
Visie
We willen een blijvend competente, innoverend, warme en familiale organisatie te zijn. Dit in samenwerking met partnerorganisaties, vrijwilligers en in netwerken. Zo kunnen we op maat en vraaggericht werken en ieders expertise inschakelen om jongeren en hun context meer kansen te geven. 
Waarden
Respect voor ieder individu vanuit de overtuiging dat iedereen beschikt over de kracht en potentieel om te groeien, we evenwaardig zijn, elk aandeel telt en we van elkaar kunnen leren. Bezieling om vanuit ons hart te werken en zo de kracht te vinden om steeds contact te maken en te ontmoeten. Betrouwbaar zijn door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt en transparant en voorspelbaar te zijn zowel in de begeleiding als naar elkaar als medewerkers.
 
 
Background color
Title
Jaarverslagen

Hieronder vindt u het jaarverslag van Jeugddorp.

Background color